La mèdium i el poeta. Una conversa astral entre Josefa Tolrà i Joan Brossa

6 February, 2020

Comissariat: Pilar Bonet i Sandra Martínez

Exposició del 6 de febrer al 31 de maig de 2020

Fundación Joan Brossa

Barcelona

Organiza: Fundació Joan Brossa amb la col·laboració de l’Associació Josefa Tolrà, ACM i Visionary Women Research Group.

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) va conèixer l’artista i mèdium catalana Josefa Tolrà (Cabrils, 1880-1959) amb motiu de les visites que els amics de l’entorn de Dau al Set i del Club 49 feien a Cabrils per admirar el talent visionari d’aquesta dona pagesa que parlava amb els esperits dels morts i dibuixava seguint dictats superiors: “Un ésser de llum guia la meva mà”. Eren els anys cinquanta. Sobre aquesta extraordinària relació es conserva un document audiovisual excepcional enregistrat el 1998, pocs mesos abans de la mort del poeta.

Brossa estava interessat per la creació hipnagògica i llegia Jung i sobre psicoanàlisi. La Pepeta de manera natural, i des d’una prospecció cap a l’interior, era capaç d’assolir experiències extrasensorials i místiques que abolien les coordenades del temps i l’espai. Brossa va admirar la mèdium i els dibuixos “fluídics” que feia. Anys després la recordava amb devoció a la conversa enregistrada en un vídeo on explicava fets i dites de la mèdium de Cabrils.

Per la seva banda, Tolrà s’estimava el poeta i l’aura de llum que desprenia. En una ocasió li va dir: “Tu, noiet, estàs al costat de Déu. Però hi estàs d’esquena…”. Apreciava la bondat del poeta, anarquista de cor com ho era ella, i la renúncia que feia a qualsevol imposició que no fos la vida en llibertat i la pobresa com a forma d’emancipació.

Aquesta exposició temporal aparella les obres del poeta i les de la mèdium a l’entorn de visualitats i paraules a dues bandes i en la mateixa direcció d’una creativitat extraordinària. Una història d’amor a l’Univers.